ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 中国研究院顺利举办“新中国的七十年——中韩学术交流会â€?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="box"> <div class="logo"> <a href="/main.htm"> <img src="/_upload/tpl/00/5c/92/template92/images/logo.png"/></a> </div> <div class="menu"> <div class="menu_left"> <div frag="面板10"> <div frag="窗口10"> <div id="wp_nav_w10"> <ul class="wp_nav" data-nav-config="{drop_v: 'down', drop_w: 'right', dir: 'y', opacity_main: '1', opacity_sub: '0.8', dWidth: '0'}"> <li class="nav-item i1 "> <a href="/411/list.htm" title="概况" target="_self"><span class="item-name">概况</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i2 "> <a href="/412/list.htm" title="新闻" target="_self"><span class="item-name">新闻</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i3 "> <a href="/413/list.htm" title="观点" target="_self"><span class="item-name">观点</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i4 "> <a href="/414/list.htm" title="科研" target="_self"><span class="item-name">科研</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i5 "> <a href="/415/list.htm" title="教学" target="_self"><span class="item-name">教学</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i6 "> <a href="/zp/list.htm" title="视频" target="_self"><span class="item-name">视频</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i7 "> <a href="/rczp/list.htm" title="招生招聘" target="_self"><span class="item-name">招生招聘</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </div> </div> <div frag="窗口116"> </div> </div> </div> <div class="menu_right"> <!--<input class="ss_tt" name="ss" type="text" value="输入搜索文字..." /><input name="" type="image" src="/_upload/tpl/00/5c/92/template92/images/sstt.png" />--> <div frag="面板11"> <div frag="窗口119"> <form method="POST" action="/_web/search/doSearch.do?locale=zh_CN&request_locale=zh_CN&_p=YXM9MjMmdD05MiZkPTI1MSZwPTMmZj0zNDEmYT0wJm09U04mfGJubkNvbHVtblZpcnR1YWxOYW1lPTM0MSY_" target="_blank" onsubmit="if ($('#keyword').val() === '请输入关键字') { $('#keyword').val(''); }"> <div class="wp_search"> <table> <tr> <td height="25px"> <input id="keyword" name="keyword" style="width: 150px" class="keyword" type="text" value="请输入关键字" onfocus="if (this.value === '请输入关键字') { this.value = ''; }" onblur="if (this.value === '') { this.value = '请输入关键字'; }" /> </td> <td> <input name="btnsearch" class="search" type="submit" value=""/> </td> </tr> </table> </div> </form> </div> <div frag="窗口11"> </div> <div frag="窗口117"> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="banny"> <img src="/_upload/tpl/00/5c/92/template92/images/banner1.jpg" height="230" width="1000"/> </div> <div class="con_ny"> <!--<div class="leftny"><div class="leftlist"><div class="lmlist"><ul><li><a href="javascript:void(0)">二级栏目</a></li><li><a href="javascript:void(0)">二级栏目</a><ul class="sanjilm"><li><a href="javascript:void(0)">三级栏目</a></li><li><a href="javascript:void(0)">三级栏目</a></li></ul></li><li><a href="javascript:void(0)">二级栏目</a></li><li><a href="javascript:void(0)">二级栏目</a></li><div class="clear"></div></ul></div></div></div><div class="rightny"><div class="cnytit">当前位置ï¼?二级栏目</div><div class="con_nr"><p>标准展位配置</p><p>每一个标准展位均配置三面围板、公司中英文楣板,两个射灯、一张咨询台、两把椅子及展位内满铺地毯ã€?空地租用不包括标准展位内各有关设备及家具ã€?所有转角展位均加收10%费用</p><p>标准展位配置</p><p>每一个标准展位均配置三面围板、公司中英文楣板,两个射灯、一张咨询台、两把椅子及展位内满铺地毯ã€?空地租用不包括标准展位内各有关设备及家具ã€?所有转角展位均加收10%费用</p></div></div>--> <table cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" height="400" border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="99"></td> <td valign="top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="biaoti3" align="center" height="52"> <div frag="面板110"> <div class="biaoti3" style="color:black;font-size:15px;font-weight:bold;" frag="窗口110" portletmode="articleAttri"> 中国研究院顺利举办“新中国的七十年——中韩学术交流会â€? </div> </div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" height="1"></td> </tr> </tbody> </table> <table class="border2" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td align="center" height="31"> 发布äº? <span frag="面板112"><span frag="窗口112" portletmode="articleAttri"><span class='Article_Publisher'>王鑫æ´?/span></span>   发布时间:<span frag="面板113"><span frag="窗口113" portletmode="articleAttri">2019-02-28</span></span></span>   浏览次数:<span frag="面板114"><span frag="窗口114" portletmode="articleAttri"><img border="0" style="vertical-align:middle;" src="/_visitcountdisplay?siteId=23&type=3&articleId=167027&dispMode=2" /></span></span> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="article" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="article" valign="top"> <span frag="面板115"><span frag="窗口115" portletmode="articleAttri"><p><br /></p><p style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:2em;">2019å¹?æœ?7日上午,韩国中央大学教授、韩国政治学会会长张勋,和成均馆大学教授、成均中国研究所所长李熙玉一行,在复旦大学教授邢丽菊的陪同下到访复旦大学中国研究院,与张维为院长,范勇鹏副院长,研究员吴新文、唐毅南等就“新中国的七十年”的主题展开学术交流ã€?/p><p><br /></p><p style="text-align:center;"><img data-layer="photo" src="/_upload/article/images/29/e1/0651cc104b3a801ce291f30d8ff7/508bdf24-f962-4934-8f3e-893ae9979668.jpg" original-src="/_upload/article/images/29/e1/0651cc104b3a801ce291f30d8ff7/508bdf24-f962-4934-8f3e-893ae9979668_d.jpg" style="float:none;" sudyfile-attr="{'title':'IMG_6093.JPG'}" /></p><p><br /></p><p style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:2em;">张维为院长首先向韩国学者一行简单介绍了中国研究院,然后他围绕“新中国的七十年”的主题分享了几个观点。他把“七十年”划分为前后两部分,前三十年是“三十而立”,后四十年(改革开放四十年)是“四十不惑”,即中国找到了适合自己的成功道路。随后他简单介绍了他在探讨中国模式方面新的研究成果,指出中国经过七十年的发展,已经突破了阿根廷经济学家劳尔·普雷维什提出的“中心外围理论”,新的、正在形成的多极关系可能改变世界ã€?/p><p><br /></p><p style="text-align:center;"><img data-layer="photo" src="/_upload/article/images/29/e1/0651cc104b3a801ce291f30d8ff7/b9ff68d1-a96f-41a0-85ee-f46b4df69613.jpg" original-src="/_upload/article/images/29/e1/0651cc104b3a801ce291f30d8ff7/b9ff68d1-a96f-41a0-85ee-f46b4df69613_d.jpg" style="float:none;" sudyfile-attr="{'title':'IMG_6104.JPG'}" /></p><p style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:2em;"><br /></p><p style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:2em;">李熙玉教授指出他在韩国研究中国时,会碰到一些不太容易破解的问题。他就“七十年如何划分阶段”、“中国模式引起周边国家的警戒和疑虑”、“中美贸易摩擦会如何发展”等问题与研究院研究团队进行了深入的探讨。张院长回应指出,七十年的三次革命可以用“正反合”来概括,而中国与周边国家的关系仍需磨合以达到新的平衡等ã€?/p><p><br /></p><p style="text-align:center;"><img data-layer="photo" src="/_upload/article/images/29/e1/0651cc104b3a801ce291f30d8ff7/ae9c2448-369c-4ac1-bc79-4c537e94de9a.jpg" original-src="/_upload/article/images/29/e1/0651cc104b3a801ce291f30d8ff7/ae9c2448-369c-4ac1-bc79-4c537e94de9a_d.jpg" style="float:none;" sudyfile-attr="{'title':'IMG_6112.JPG'}" /></p><p><br /></p><p style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:2em;">张勋教授指出国家的发展模式正如张教授《文明型国家》(韩文版)一书中所说并非仅限于西方理论,中国模式(或者说北京共识)就是很好的成功案例。他认为,在未来七十年中,中国与周边国家会有互相的作用,可能会有长时间的磨合。他也指出此行到上海,他很明显能感受到“开放”、“创新”的态度,印象很深刻ã€?/p><p><br /></p><p style="text-align:center;"><img data-layer="photo" src="/_upload/article/images/29/e1/0651cc104b3a801ce291f30d8ff7/9fe7df74-4a6c-4865-9d81-0c561221b2fa.jpg" original-src="/_upload/article/images/29/e1/0651cc104b3a801ce291f30d8ff7/9fe7df74-4a6c-4865-9d81-0c561221b2fa_d.jpg" style="float:none;" sudyfile-attr="{'title':'IMG_6117.JPG'}" /></p><p><br /></p><p style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:2em;">吴新文研究员指出新中国的“新”,是相对近代中国、古代中国、和西方国家而言的,新中国实现了新的大一统,实现了真正的社会平等,也实现了现代工业的跨越式进步,更创造了新的文明。唐毅南研究员指出应更多关注中韩以后共同的发展方向,尤其可以在先进技术合作方面做更多探索。范勇鹏副院长指出中国、韩国面对的很多问题是类似的,尤其是传统文化如何与现代政治融合的问题,西方政治出发点是“个人和欲望”,而东亚传统则更强调政治之“度”ã€?/p><p><br /></p></span></span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top" width="99"></td> </tr> </tbody> </table> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="foot"> <div frag="面板12"> <div frag="窗口12"> <div class="articlecontent " > 复旦大学中国研究院|版权所有|上海市杨浦区邯郸è·?20号(光华楼东主楼ï¼? </div> </div> </div> </div><script type="text/javascript">$(function(){ $(".nav-item").find(".item-name").each(function () { var _val = $(this).text(); var _text = $(this).html(); $(this).html(_text.replace(" ","<br/>")); }); });</script> <a href="http://www.qxzgbbs.cn/">¿ìÈýappÃâ·ÑÏÂÔØ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <image src="/_visitcount?siteId=23&type=3&articleId=167027" style="display:none" width="0" height="0"></image>